هانون را شنیده ای؟ دوستانی که مایل به همکاری با این وبلاگ هستند می توانند مطالب خود را به آدرس زیر ارسال یا از طریق فرم تماس با ما در همین وبلاگ پست های خود را ارسال كنند : Amir.Davatgari@Gmail.com مطالب ارسال شده بعد از بررسی و تأیید در این وبلاگ قرار خواهد گرفت. http://hanoon.mihanblog.com 2019-10-20T00:23:21+01:00 text/html 2019-01-25T05:33:32+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) یلدا http://hanoon.mihanblog.com/post/616 <div> <font size="4" face="Mihan-Nassim">صدای باران را می شنوید؟&nbsp;&nbsp; نغمه ی شیدایی اش را چطور؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">یلدا هم که کوله بارش را بسته است،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با همه ی نغمه هایی که با خود آورده بود!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">رهگذری را دیدم که نه انتظار یلدا را می کشید،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و نه نغمه هایش را...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">فقط به دنبال پرندگان، بی پروا راهش را ادامه می داد،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که زیر دسته هایشان به مانند چتری سراسر از یلدای تنهایی اش و تکیه بر پناه گاهشان،</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمستانش را با آن ها جشن گرفته باشد!</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمستانش تسلیت...</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim">امیر حسین (<font color="#FF0000">هانون</font>)</font><br></div> text/html 2019-01-25T05:24:14+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) شهر من http://hanoon.mihanblog.com/post/615 <div> <font size="4" face="Mihan-Nassim">شهر من...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آسمانِ شبت غمگین است!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">همچو مرگ...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که سودای تولدی دوباره را می جوید</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و دریغا بر من، که تولدِ دوباره ام را از آن می خواهم!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">افسوس...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نه آن زاده میشود</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و نه من...!</font></div><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim">امیر حسین (<font color="#FF0000">هانون</font>)</font><br></div> text/html 2017-12-20T11:02:51+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) انتهای من http://hanoon.mihanblog.com/post/614 <font size="4" face="Mihan-Nassim">جاده ی موهایت آنقدر وسیع است...<br>که راه...<br>مرا بی نشان سمتِ تو می کشاند!<br>ای انتهای من...<br>موهایت را کی کوتاه کرده ای؟<br>که فرسنگ ها از تو دور شده ام!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp; امیر حسین (<font color="#FF0000">هانون</font>)</font><br></div><div align="right"><br></div> text/html 2017-11-29T08:48:44+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) کاش می شد... http://hanoon.mihanblog.com/post/613 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کاش می شد، به جای این که به فرزندان آموخت که چگونه زندگی کنند، آن ها را در مسیر زندگی قرار داد تا با بهره از وجود خودشان زندگی را آنطور که زاده شده اند بیاموزند!</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>کاش می شد، به جای این روابطی که با خونسردی تمام شکل می گیرند، بدونِ این که گوشه ای از احساسشان به معشوقشان باشد، دو عشق قبل از این که چشم به این دنیای پر از اما و اگر بگشایند، وجودشان به نام همدیگر گره خورده بود و فقط با یک احساس قلبیِ آسمانی همدیگر را پیدا می کردند! <br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و چه دنیای پر از عشقی می شد اگر...</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>کاش می شد، آدم ها فارغ از هرگونه احساس ناراحتی و غم، وجودشان به خنده آمیخته شده بود و چه لذت بخش است که در اوج پریشان حالی وجودت، فقط و فقط بخندد!</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>و ای کاش می شد... این کاش می شد هایی وجود نداشت!</font></div><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امیر حسین (<font color="#FF0000">هانون</font>)</font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-11-23T20:30:42+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) اطلاعیه http://hanoon.mihanblog.com/post/612 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان.<br>ازین پس سعی بر این است که علاوه بر این که هانون فعالیت خود را شروع خواهد کرد پس از وقفه ای طولانی و لازم میدانم چند نکته را اشاره کنم:<br>۱. طبق عادت همیشگی هانون باعث افتخار است که از مطالب فرستاده شده ی شما سروران گرامی استفاده شود پس مطالب دلنشین خود را به ایمیل بنده ارسال نموده یا از طریق فرم تماس با ما ارسال نمایید.<br>۲. همچنان که هویداست ماهیت هانون ادبیات و عرفان است و در همین راستا کار خود را ادامه میدهد.<br>۳. از اشعار اینجانب هم رونمایی خواهد شد که وجودیت نویسنده آشکار گردد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;به قول سهراب:<br></font></div><p style="text-align: center;" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; بهترین چیز رسیدن به نگاهی است</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; که از حادثه <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;" title="عشق" href="http://mepatogh.ir/1293/sms-romantic/" target="_blank">عشق</a> تر است</font></p><p style="text-align: center;" align="left"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">هانون</font><br></font></p><div align="justify"><br></div> text/html 2014-02-17T15:20:18+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) ما/علیرضا روشن http://hanoon.mihanblog.com/post/611 <font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"> <div id="postbody"><img class="decoded" style="width: 270px; height: 162px;" alt="http://www.ibna.ir/images/docs/000192/n00192576-b.jpg" src="http://www.ibna.ir/images/docs/000192/n00192576-b.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"> <p><b>چندشب است به تدریج کنار چیزهای دیگری که میخوانم،<br>دارم"ما"علیرضا روشن را میخوانم!<br>عصر یک روز هفته گذشته بود که ناراحت از جایی برمیگشتم،رفتم کتابفروشی"علامه" و ما را خریدم...<br>قبلاً توی سایت نشرآموت یوسف علیخانی"تادانه"خوانده بودم<br>علیرضا روشن مجموعه داستان کوتاه منتشرکرده و عینِ دفعه پیش ازهمین انتشارات.<br>رفتم علّامه و لای کتابهایی که نگاه میکردم پیداش کردم و خریدم!<br>چندشب است دارم آرام آرام میخوانم،این آدم مثل شعرهایش<br>داستان می گوید...<br>داستان آدمی که همیشه ته دلش بغض است،مثل خودش.<br>همه داستان هایش خوب بود،یک جوری برایم تکّه های یک پازل بود اصلاً ! چیزی که بندرت در تنها بعضی مجموعه های داستان کوتاه اتّفاق می افتد.<br>چند داستان کوتاهش امّا بیشتربه دلم چسپید و دوست داشتم،جدیداً نمیدانم بگویم چیزی را دوست داشتم یا نه!<br>چون داشتن بنظرم تهش کلمه اش یک خوبی و شیرینی نشسته و من خیلی چیزها را دوست دارم که ناراحتی اند امّا در عوض درست اند!<br>وقتی هم که درست اند پس به دلم می چسپند...<br>حالا دوست داشتنی نه هرچیز دیگر!</b></p><p><b>و نداری...نداری...نداری...عنصر اصلیِ این مجموعه...<br>زجرهای اقتصادی این چند سالی که گذشت...این چندسالی که میگذرد...آن چندسالی که باید بیاید و بگذرد!<br>"کوچه بن بست،زمان،کجایی روجا؟،پاییز شروع مدرسه است،چندم اردی بهشت،شال"به دلم نشست...<br>کجایی روجا؟معرکه بود مثل شعرهای لامذهبش!...<br>این یکی هم شعر بود انگار...<br>برای مرد"شال"غمگین شدم...خیلی!</b></p> </div></font></font></font> text/html 2014-02-15T20:35:12+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) من خود آن سیزدهم! http://hanoon.mihanblog.com/post/610 <div class="b"><div class="m1"><p>یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم</p></div><div class="m2"><p>تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز</p></div><div class="m2"><p>من بیچاره همان عاشق خونین جگرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>خون دل میخورم و چشم نظر بازم جام</p></div><div class="m2"><p>جرمم این است که صاحبدل و صاحبنظرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی</p></div><div class="m2"><p>هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت</p></div><div class="m2"><p>پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر</p></div><div class="m2"><p>عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود</p></div><div class="m2"><p>که به بازار تو کاری نگشود از هنرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>سیزده را همه عالم به در امروز از شهر</p></div><div class="m2"><p>من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم</p></div><div class="m2"><p>گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس</p></div><div class="m2"><p>خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر</p></div><div class="m2"><p>شیرم و جوی شغالان نبود آبخورم</p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p>خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت</p></div><div class="m2"><p>شهریارا چه کنم لعلم و والا گهرم</p></div></div> text/html 2014-02-15T17:49:18+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) تصور کن که من باشی http://hanoon.mihanblog.com/post/609 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">نمی گویم که ای دادار<br></font></font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">کمی از بار من بردار<br>فقط یک آن می گویم<br>خودت را جای من بگذار<br><br>تصور کن که من باشی!<br>نه اینکه مرد و زن باشی<br>تقبل کن که از جنسی<br>به نام هم وطن باشی!</font></font></p><br> text/html 2013-06-19T12:19:40+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) روزگار http://hanoon.mihanblog.com/post/608 <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روزگارا تو اگر سخت به من میگیری،با خبر باش که پژمردن من آسان نیست!</strong></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گر چه دلگیرتر از دیروزم،گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند!</strong></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لیک باور کردم،دل خوشیها کم نیست!زندگی باید کرد...!!!</strong></p> text/html 2013-05-31T10:02:09+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) فرستاده شده توسط سمانه http://hanoon.mihanblog.com/post/607 سخن آغاز می شود اما با کدامین سلام...؟!<br> <br> سلام نویدآور سلامت است و کجاست سلامت در میان جماعت زخم خورده ...؟!<br> <br> جماعت زخم خورده ای که همه به نامردی از پشت خنجر خورده اند.<br> <br> خنجرخورده از تمام باورهاشان...<br> <br> باورهایی که زمانی به آنها شوق زیستن می داد.<br> <br> <br> افتان وخیزان با تمام زخمهای درونم به راه افتم.<br> <br> مینگرم به هرآنچه بر سر راهم قرار می گیرد.<br> <br> می اندیشم و ای کاش...<br> <br> می اندیشم به کودکانی که جز معصومیت در نگاهشان چیزی نمی توان دید.<br> <br> فکر فرداهایشان درد زخمهایم را چندین برابر می کند.<br> <br> کودکی که طول عمر هفتادساله اش به ده سال رسید.<br> <br> می اندیشم به دخترانی که غم در چشمانشان و تجربه در جوانی شان موج می زند.<br> <br> دختر عاشق دیروز...<br> <br> که امروز "عشق" در قلبش خشکیده است بدون امید به دوباره جوانه زدن.<br> <br> پسر پر اشتیاق دیروز...<br> <br> که امروز کلمه"رسیدن" برایش بی معنا می نماید.<br> <br> خسته ام...<br> <br> پلک هایم سنگین شده اند...<br> <br> برای چشمانم آنگونه که باید توان دیدن نمانده است.<br> <br> برای لحظه ای دیگر هیچ نمیبینم<br> <br> ندیدن بهتر است یا ... text/html 2013-05-27T18:01:24+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) حکایت ما آدم ها http://hanoon.mihanblog.com/post/606 <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font style="font-size: 14pt;" size="4"><font style="font-size: 8pt;">حکایت ما آدم ها … حکایت کفشاییه که … اگه جفت نباشند … هر کدومشون … </font></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font style="font-size: 14pt;" size="4"><font style="font-size: 8pt;">هر چقدر شیک باشند … هر چقدر هم نو باشند تا همیشه … لنگه به لنگه اند … </font></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font style="font-size: 14pt;" size="4"><font style="font-size: 8pt;">کاش … خدا وقتی آدم ها رو می آفرید … جفت هر کس رو باهاش می آفرید … </font></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font style="font-size: 14pt;" size="4"><font style="font-size: 8pt;">تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها … </font></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font style="font-size: 14pt;" size="4"><font style="font-size: 8pt;">به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…</font></font></p> text/html 2013-04-28T10:48:52+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد! http://hanoon.mihanblog.com/post/605 <font style="background-color: rgb(255, 255, 0); color: rgb(0, 0, 0);"><font><font><font><font><font style="font-size: 15pt" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در این نامردان که مردانش عصا از کور می دزدند .... </span> <p> من ساده دل نادان محبت آرزو کردم</p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************</p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خدایا کودکان گل فروش را میبینی؟ ... مردان خانه به دوش ... دختران تن فروش ... واعظان دین فروش ... انسان های آدم فروش ... محراب های فرش فروش ... پسران کلیه فروش ... زبان های عشق فروش ... همه را میبینی؟ ... میخواهم یک تکه از آسمانت را بخرم ... زمینت دیگر بوی آدمیت نمیدهد....!!</span></font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> </font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"> <p><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************</span></font></p></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد</span> </font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت </span></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ولی بسیار مشتاقم</span> </font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">که از خاک گلویم سوتکی سازد،</span> </font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گلویم سوتکی باشد،بدست کودکی گستاخ و بازیگوش</span> </font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و او یکریز و پی در پی </span></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دم گرم و چموش خویش را بر گلویم سخت بفشارد</span> </font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، </span></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بدین سان بشکند در من، </span></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سکوت مرگبارم را......... </span></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">«دکتر علی شریعتی»</span> </font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" class="cnt"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************</span></font></p></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2013-04-28T10:48:02+01:00 hanoon.mihanblog.com امیر حسین (هانون) ... http://hanoon.mihanblog.com/post/604 <font style="color: rgb(0, 0, 0);"><font><font><font style="font-size: 15pt" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">می روم</font></font><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در پی و</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پا پی خاطره</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نشسته...بر می خیزم..</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نفس بریده...</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نفس نفس می زنم</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تا كه به او برسم</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نگاهم می كند...</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نگاهش میكنم</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و از كنار هم می گریزیم</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این تمام تلاش امشب</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">م هر شب من با سایه ام بوود </font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و هست...</font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حسین پناهی</font></font></p></font></font></font></font></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span> text/html 2013-04-06T05:44:35+01:00 hanoon.mihanblog.com آن سوی دیده ها (جوان) به نقل از:اوشو http://hanoon.mihanblog.com/post/603 <font style="font-weight: bold;" size="3">آزاد زندگی کن ! لحظه به لحظه زندگی کن ! و از چیزی نترس ، از ترس هم آزاد&nbsp; شو، <br>زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم . چیزی هم بدست نمی‌آوریم ، و وقتی این را بفهمی ، کمال زندگی‌ات تحقق می‌یابد ،<br>اما هیچ گاه مثل گدا به دروازه‌های زندگی نزدیک نشو، هیچ وقت گدایی نکن ، زیرا دروازه های زندگی هرگز به روی گداها باز نمی‌شوند!...<br></font><div style="font-weight: bold;" class="body"> <p align="justify"><font size="3">زندگی در واقع یک شوخی است،نه یک امر جدی،اگر آن را جدی بگیرید،آنوقت رنج میبرید،از افکارت رنج خواهی برد،زندگی مانند یک وزنه سنگین می شود و تو زیر بار آن خرد می شوی،آنگاه زندگی تمام نشاط خودش را از دست می دهد،تمام خنده هایش را.&nbsp;</font></p> </div> <div style="font-weight: bold;" class="postleft"> </div> <font style="color: rgb(102, 102, 0);" color="#990066" size="3">اوشو</font> text/html 2013-03-24T05:01:11+01:00 hanoon.mihanblog.com آن سوی دیده ها (جوان) روز بیستم http://hanoon.mihanblog.com/post/593 <font size="3">روز بیستم:<br><br>راز عشق در این است که <br>باور ها،آرمان ها و اهدافتان را<br>با یکدیگر در میان بگذارید.</font><br>