جمعه 26 اسفند 1390  07:02

صدا کن مرا

صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می روید


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 اسفند 1390
نظرات()       
جمعه 26 اسفند 1390  06:15


نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !

نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد !

نباید بی تفاوت !

چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس ِ باران داد !

کبوترها که جز پرواز ِ آزادی نمی خواهند !

نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . . به او تعلیم ِ مانـــــــــــدن داد !


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 اسفند 1390
نظرات()   
   
سه شنبه 23 اسفند 1390  11:57

پشت هر کوه بلند،سبزه زاریست پراز یاد خدا

   ودر آن باغ کسی میخواند:


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 اسفند 1390
نظرات()